Vergoedingen

Maatschappelijke organisaties mogen een vrijwilligersvergoeding geven aan vrijwilligers. De vergoeding kan bestaan uit een vergoeding voor de inzet en/of een kostenvergoeding. Deze vergoeding is niet verplicht. Bovendien hebben veel vrijwilligersorganisaties onvoldoende middelen om alle onkosten te vergoeden. Van belang is om vooraf met de vrijwilliger te bespreken of onkosten worden vergoed en zo ja, welke dat zijn. Leg deze afspraken vast in een vrijwilligerscontract.

In bepaalde gevallen kan een vergoeding gevolgen hebben voor het betalen van belasting of uitkering. De vrijwilligersvergoeding is onbelastbaar als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt afgesproken dat uw vrijwilliger per uur een vergoeding ontvangt. De vrijwilliger is 23 jaar of ouder. Hij/zij krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor de inzet.
  • U hebt afgesproken dat uw vrijwilliger per uur een vergoeding ontvangt. De vrijwilliger is jonger dan 23 jaar. Hij/zij krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor de inzet.
  • U hebt niet afgesproken dat uw vrijwilliger per uur een vergoeding ontvangt. De vrijwilliger ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan mag de vergoeding maximaal € 150 per maand en € 1.500 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor de inzet.
  • Als de vrijwilliger naast een vaste vrijwilligersvergoeding ook reiskostenvergoeding en/of vergoeding van de gemaakte kosten krijgt, geldt nog steeds dat deze niet meer dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar mag zijn.
  • Voor het vergoeden van enkel werkelijk gemaakte kosten geldt geen limiet. Alle gemaakte kosten die kunnen worden aangetoond, kunnen worden vergoed zonder dat men belasting daarover is verschuldigd. Als de vergoeding van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten boven de maximum normbedragen uitkomen, dient men de vergoeding wel op te geven aan de Belastingdienst. Deze vergoeding is echter alleen belast als niet kan worden aangetoond dat de vrijwilliger dit bedrag voor het vrijwilligerswerk heeft uitgegeven.

Vrijwilligerswerk en een bijstandsuitkering

Krijgt iemand een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van de uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 150 per maand is en maximaal € 1.500 per jaar (deze bedragen zijn verhoogd per 1 april 2017).

Voor vrijwilligers onder de 27 jaar met een bijstandsuitkering geldt dat iedere betaling anders dan een vergoeding van de daadwerkelijke kosten gekort wordt op de uitkering.

Geen vrijwilligersvergoeding

Het kan zijn dat een vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding van € 4,50 per uur (of € 2,50 per uur als iemand jonger is dan 23 jaar), € 150 per maand of € 1.500 per jaar. In dat geval gaat de Belastingdienst ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Meer antwoorden op veelgestelde vragen over vrijwilligersvergoedingen kunt u lezen op vrijwilligerswerk.nl