Vrijwilligersfonds

Via het vrijwilligersfonds van de gemeente Nijmegen kunnen individuele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties een financiële vergoeding of bijdrage aanvragen ter ondersteuning, waardering en werving van het vrijwilligerwerk.


Subsidie voor vrijwilligers 
Voorbeelden van zaken waar je subsidie voor kunt krijgen:

  • Deskundigheidsbevordering; voor workshops, cursussen en opleidingen van beperkte duur en omvang, met als doel de kennis en vaardigheden van vrijwilliger medewerkers met betrekking tot hun taak binnen de organisatie te verbeteren.
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): organisaties die niet in aanmerking komen voor de gratis regeling VOG én over onvoldoende middelen beschikken om de kosten te vergoeden van de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
  • Promotie van vrijwilligerswerk met het doel om nieuwe vrijwilligers aan te trekken voor de eigen organisatie.
  • Waardering: het aanbieden van gerichte kennisontwikkeling (scholing), het ontwikkelen van persoonlijke competenties (bijvoorbeeld met een Europass via Vrijwilligerscentrale Nijmegen) tot het organiseren van een bescheiden festiviteit voor vrijwilligers.


Maximale subsidie

De hoogte van de subsidie is maximaal 500 euro per aanvraag.


Aanvragen
Vraag de subsidie aan via het digitale loket van de Gemeente Nijmegen
Onder tabblad 'regelen' kunnen organisaties en individuele vrijwilligers de aanvraag doen.