WW Uitkering

Vrijwilligerswerk kan een goede stap zijn om werkervaring en nieuwe contacten op te doen en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het kan zelfs de kans op een baan vergroten! Als je een WW-uitkering krijgt, mag je vrijwilligerswerk doen. Echter, vrijwilligerswerk mag de re-integratie niet in de weg staan.

Als vrijwilliger moet jij je aan een aantal regels houden, anders kan het invloed hebben op de hoogte van de uitkering. Het UWV hanteert hiervoor de volgende definitie van vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk is werk:

  • waarvoor u niet betaald krijgt (op een mogelijke onkostenvergoeding na) en waarvoor u ook geen betaling kunt verwachten;
  • dat u doet voor een maatschappelijke organisatie. Dit zijn organisaties die voor hun activiteiten voor een groot deel afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers;
  • dat u of een ander niet eerder voor loon deed.

Geldt dit niet voor het werk dat u doet? Dan is het geen vrijwilligerswerk. Het UWV ziet uw bezigheden dan niet als vrijwilligerswerk. Dit heeft gevolgen voor uw uitkering. Vraag daarom altijd vooraf aan uw arbeidsdeskundige of job coach of het werk dat u wilt gaan doen daadwerkelijk vrijwilligerswerk is. Meer informatie leest u op de website van het UWV.

Problemen of onduidelijkheden met het UWV over het vrijwilligerswerk? Neem gerust contact op met Heleen Tieze via h.tieze@vwc-nijmegen.nl of 024-82 000 22. De Vrijwilligerscentrale Nijmegen  heeft regelmatig overleg met het UWV.

 

TERUG