Arien Boekhoudt

 

ALS MENSEN JE ECHT NODIG HEBBEN, DAN ZIE JE DE OMSLAG

Hoe bent u bij de KVV (Koninklijke Nederlandse EHBO Vereniging) afd. Heteren gekomen?

Van huis uit. Mijn vader was dertig jaar brandweerman in Haren (Groningen). Met hem mocht ik als kind mee met oefeningen in de schoolvakanties. In die tijd kon dat. In de 6e klas kregen we op school nog het Jeugd EHBO A-diploma. Door die combinatie wist ik bijna zeker dat ik later ook de hulpverlening in wilde. Echter, ik vond een uitdagende baan in de groente-veredeling en het is er nooit van gekomen om beroepsmatig met hulpverlening bezig te zijn. Via mijn werk werd ik al snel benaderd om mijn EHBO-diploma te halen. Dat is nu 16 jaar geleden.

Door het verhuizen van mijn werk van Enkhuizen naar Wageningen (afdeling celbiologie bij groenteveredelingsbedrijf Monsanto) waren we genoodzaakt met ons gezin te verhuizen en hebben wij bewust gekozen voor een dorp, Heteren. Na een jaar heb ik bij het bestuur van de EHBO-vereniging aangegeven dat ik ze wel wilde ondersteunen. Daarvoor was ik in Enkhuizen ook al bestuurslid van de KNV EHBO afd. Enkhuizen. Na een jaar algemeen bestuurslid werd ik vervolgens vicevoorzitter en de laatste jaren ben ik voorzitter.

Wat houdt de functie van voorzitter bij EHBO-Heteren zoal in?

Als voorzitter ben ik degene die het overzicht heeft over het reilen en zeilen van de vereniging. Over alles word ik geïnformeerd. Ik denk dat het belangrijk is dat je goed kunt delegeren, zaken kunt aansturen en op het juiste moment kunt activeren of afremmen, zowel in de vergadering als daarbuiten. Maar je vertegenwoordigt ook de vereniging naar buiten toe. Overleg en samenwerking met andere verenigingen vind ik daarin belangrijk.

Op welk gebied werken u en EHBO-Heteren samen met andere hulpverleners? We werken samen met alle vier de EHBO-verenigingen in de regio. Het doel is hetzelfde. Wij werken ook samen met Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe. Samen verzorgen we voor de regio de mogelijkheid om reanimatie-/ AED-trainingen te volgen. Daarnaast verzorgen zij ook de AED’s die overal in de dorpen hangen. De EHBO-verenigingen zorgen dat de mensengeoefend blijven. Voor een snellere hulpverlening in de eerstelijnszorg hebben wij ons vijf jaar geleden bij Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe aangesloten. De bekende AED-tas, waarin een Automatische Externe Defibrillator zit, vergroot de overlevingskans van het slachtoffer enorm. Als men binnen de drie tot zes minuten mond-op-mondbeademing en hartmassage start, heeft iemand met een hartstilstand wel 70% kans om te overleven. Hulp voor reanimatie in de ambulance scoort 40% en niets doen slechts 10%. Elk dorp en iedere stad heeft mensen nodig die in het bezit zijn van een geldig diploma en/ of certificaat Eerste Hulp. Ik roep mensen dan ook op om vandaag nog te leren om EHBO te verlenen! Je kunt je aanmelden op onze website, www.EHBO-Heteren.nl.

Maakt het eigenlijk uit of je een EHBO'er of BHV'er bent?

Ja, een groot deel van onze leden bij KNV EHBO afd. Heteren is BHV'er (bedrijfshulpverleners) via het werk en volgen daarnaast EHBO-opleidingen. Een BHV'er kan meehelpen een pand te ontruimen, een klein brandje te blussen en kleine verwondingen verzorgen. Een gediplomeerd EHBO'er kan meer levensreddende handelingen doen en houdt zich juist bezig met de verwondingen. Beiden zijn meer dan welkom bij grote activiteiten, zoals Koningdag 2014 of de Nijmeegse Vierdaagse. Zonder voldoende gediplomeerde mensen kunnen geen vergunningen worden verleend door de betrokken gemeentes.

Wat vindt u echt belangrijk als mens?

Mijn rol is voorzitter, maar als mens wil ik de EHBO-vereniging echt uitdragen. De EHBO hoort erbij in mijn leven. Het beeld dat bestaat over een EHBO-vereniging wil ik uit de mottenballen halen. Als mensen je echt nodig hebben, dan zie je de omslag!

 

Interview: Mies Stumpel