Documenten en links

Algemeen:

  • Krachtmeting - Een instrument met als doel inzicht krijgen in de sterktes en verbeterpunten van een vrijwilligersorganisatie op specifieke thema's als bestuurskracht, vernieuwingskracht en samenwerkingskracht (Movisie)

  • Met Pensioen als vrijwilliger - Onderzoek naar de inzet van oudere vrijwilligers (Movisie, Vilans, 2009)

Vrijwilligersbeleid:

Werving en selectie

Financiën

Gemeente Overbetuwe

 

Links

  • www.vrijwilligerswerk.nl  – nieuws en informatie over vrijwilligerswerk, vrijwilligersbeleid en wet- en regelgeving
  • www.nov.nl  – NOV is de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, de brancheorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. De website geeft informatie over de projecten Goed Geregeld en In Veilige Handen
  • www.movisie.nl  – MOVISIE is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid
  • www.zorgbetermetvrijwilligers.nl  – website voor zorgorganisaties die informeert hoe vrijwilligers optimaal in te zetten in de zorg in aansluiting op de wensen en behoeften van vrijwilligers zelf
  • UWV – informatie over vrijwilligerswerk en het hebben van een uitkering
  • www.belastingdienst.nl  – regelingen betreft vrijwilligersvergoedingen
  • www.agora-beroepsvereniging.nl  - AGORA is de landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk die ca. 70.000 vrijwilligers vertegenwoordigt
  • www.sesamacademie.nl  - De Sesamacademie is een maatschappelijk adviesbureau dat staat voor het versterken van vriijwilligersorganisaties. SESAM adviseurs van 55 jaar en ouder zetten hun kennis en ervaring belangeloos in om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen op het gebied van organisatieontwikkeling en bestuurlijke en organisatorische vraagstukken.