Goed geregeld!

Kwaliteitskeurmerk Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD

Als maatschappelijke organisatie wilt u het vrijwilligerswerk goed organiseren en kwaliteit leveren. Logisch, want een organisatie die het vrijwilligerswerk goed organiseert, heeft vaak tevreden vrijwilligers. Tevreden vrijwilligers vormen weer de basis voor eventuele uitbreiding en vernieuwing van het vrijwilligersbestand en continuering van uw activiteiten.

Zelfevaluatie

Met de zelfevaluatie Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! kunt u de kwaliteit van vrijwilligerswerk in uw organisatie in kaart brengen. De zelfevaluatie is een resultaatgerichte vragenlijst, ontwikkelt door het NOV, die uw organisatie helpt alle aspecten van het vrijwilligersbeleid te analyseren en verbeterpunten te ontdekken om de kwaliteit te verbeteren.

Deze vragenlijst vult u samen met een aantal andere leden van uw organisatie elk afzonderlijk in. Enkele uitspraken die hierbij aan bod komen zijn:

  • Onze organisatie werkt vanuit een visie met vrijwilligers en heeft duidelijk hoe zij met het vrijwilligerswerk omgaan.
  • Onze organisatie heeft duidelijk hoe zij vrijwilligers werft en selecteert.
  • Met de vrijwilligers worden afspraken gemaakt over de doelen en resultaten van hun inzet.
  • Onze organisatie is op de hoogte van eventueel veranderende tevredenheid, wensen en mogelijkheden van de vrijwilligers.
  • Onze organisatie laat ‘de buitenwereld’ zien dat zij trots is op haar vrijwilligers(werk).

Kwaliteitskeurmerk

Is uw score op de zelfevaluatie voldoende en wilt u als organisatie publieke erkenning voor de kwaliteit van het vrijwilligerswerk, dan kunt u in aanmerking komen voor de landelijke kwaliteitsonderscheiding. Kijk voor meer informatie over de kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD op www.nov.nl.

Downloads

download hier de zelfevaluatie