Oplossing voor tekorten in besturen

Geplaatst op 26 juni 2018 09:22

Bestuursfuncties in verenigingen zijn vaak nog erg traditioneel georganiseerd. Dat vraagt veel tijd en energie van bestuursleden. Bovendien is het vaak lastig om de juiste vrijwilligers te vinden. Veel potentiele kandidaten zien op tegen de dagelijkse beslommeringen en verantwoordelijkheden die het besturen van een vereniging met zich meebrengt.

In het rapport 'Passend besturen' lees je de ervaringen van vijftien verenigingsbesturen die nieuwe manieren hebben gevonden om het bestuurswerk vorm te geven. Uit de analyse van deze bestuurservaringen kwamen twee werkwijzen naar voren die soms gelijktijdig, dan weer afzonderlijk, houvast gaven aan de uitvoering van het bestuurswerk. Soms ligt de focus op delen en verbinden, dan juist weer op lean & mean. sectoren sport, cultuur en scouting worden activiteiten vormgegeven door besturen die door vrijwilligers worden geleid. Klik hier voor het rapport Passend besturen