Oost-Betuwse Uitdaging

De Oost-Betuwse Uitdaging: Het effect van samenwerken!

De Oost-Betuwse Uitdaging stimuleert en organiseert Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe (voor alle woonkernen). Zij bemiddelt tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij diverse benodigdheden/vragen op het gebied van Menskracht (denkkracht, extra handen, creativiteit), Materialen (spullen) en Middelen (besteding). Zij daagt bedrijven uit om deze vragen vanuit hun Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap te realiseren (met gesloten beurs). De belangrijkste voorwaarde is dat het gevraagde de leefbaarheid in de directe omgeving op korte of langere termijn verbetert.

Via de website www.oostbetuwseuitdaging.nl kunnen maatschappelijke, culturele & sportverenigingen (of -stichtingen) via de Aanvraag-button een aanvraag indienen. Viermaal per jaar worden deze aanvragen ‘gematcht’ door een matchgroep bestaande uit mensen uit het bedrijfsleven. Zij stellen hun netwerk, kennis en organisatorische talenten beschikbaar aan de Oost-Betuwse Uitdaging om haar missie te vervullen en om samen met de verenigingen/stichtingen de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe een beetje mooier te maken.

Kijk voor meer informatie op de website van de Oost-Betuwse Uitdaging.