Voor bedrijven

Oost-Betuwse Uitdaging

De missie van de Uitdaging is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en organiseren om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Door Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen, laten bedrijven hun betrokkenheid bij de lokale samenleving zien.

Het doel van de Oost-BetuwseUitdaging is samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Lingewaard en Overbetuwe om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De lokale Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van Materialen (spullen), Middelen (geld) en Menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat lokaal te verbeteren.

Bedrijven krijgen de kans om hun maatschappelijke betrokkenheid op een praktische en voor hen passende manier vorm te geven. Je kunt daarmee mogelijk imagodoelen bereiken of bedrijven kunnen hun inbreng gebruiken voor het bevorderen van de interne teamspirit. Ook een kans voor een bedrijf om het contact met de directe omgeving te versterken. Een samenwerking die leidt tot een betrokken buur(t).

Een bedrijf kan er voor kiezen om deel te nemen aan een specifiek project. Founder worden, kennis/kunde of extra handjes bieden. Maar kan ook overtollig materiaal via de Spullenbank aanbieden of als nieuwe jonge hond of oude rot deelnemen in de Matchgroep.

Kijk voor meer informatie over de Oost-Betuwse Uitdaging op www.oostbetuwseuitdaging.nl