Verzekering

Alle vrijwilligers in Overbetuwe zijn verzekerd

De gemeente Overbetuwe draagt het vrijwilligerswerk een warm hart toe en wil dat iedereen onbezorgd vrijwilligerswerk kan doen. Daarom heeft zij voor alle vrijwilligers binnen de gemeente Overbetuwe een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer.

Wanneer ben ik verzekerd?

U bent verzekerd op het moment dat u vrijwilligerswerk doet voor een vereniging, een stichting, een instantie of een groep mensen die een bepaalde maatschappelijke taak op zich hebben genomen.

Woont u zelf buiten de gemeente maar doet u vrijwilligerswerk voor een vereniging die in onze gemeente gevestigd is? Dan bent u verzekerd. Woon u in onze gemeente en doet u vrijwilligers werk in een andere gemeente die geen vrijwilligers-verzekering heeft, dan bent ook verzekerd.

Mantelzorgers worden niet als vrijwilligers gezien. Toch zijn zij verzekerd voor ongevallen en verlies en/of schade aan persoonlijke eigendommen.

Jongeren die vanuit school een maatschappelijke stage lopen zijn sinds 2011 ook verzekerd via de vrijwilligers-verzekering.

Werkt u als vrijwilliger bij de brandweer of de politie of bent u stagiaire? Dan bent u op een andere manier verzekerd.

Meer informatie kunt u lezen in de folder van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten

(bron: website gemeente Overbetuwe)

Voor meer informatie klik hier.