Europass: CV met vrijwilligerswerk

Vrijwilligers die voor uw organisatie of maatschappelijk initiatief actief zijn, doen dit niet alleen meer voor de ander, maar óók voor zichzelf!

Door het verrichten van vrijwilligerswerk doen vrijwilligers kennis en vaardigheden op. Deze opgedane competenties kunnen officieel vastgelegd worden in een Europass-document. Dit cv kunnen vrijwilligers tonen tijdens hun sollicitatiegesprek. 

Voor u als organisatie een kans om te tonen dat u het vrijwilligerswerk én uw vrijwilligers serieus neemt en wilt investeren in hun loopbaan.

Wanneer uw organisatie mee wilt werken aan dit cv-document dan biedt dit tevens kansen om andere -vaak jongere- serieuze vrijwilligers binnen te halen.

Zie dit document ook als een cadeautje aan de vrijwilliger. Niets is immers mooier om erkenning te krijgen in de verworven competenties, die vastgelegd staan als een referentie.

Met het werken aan dit document wordt de vrijwilliger bewuster van zijn eigen kwaliteiten en van zijn vaardigheden waaraan hij wilt werken.

Het Europass-document geeft informatie over:

  • de organisatie waarvoor de vrijwilliger atief is
  • het soort werk dat de vrijwilliger verricht
  • de periode waarin het vrijwilligerswerk plaatsvindt
  • de kennis, competenties en vaardigheden die de vrijwilliger heeft opgedaan 

Organisaties die belangstelling hebben om vrijwilligers het EVC-Europass document (Erkenning van Verworven Competenties) aan te bieden, kunnen contact opnemen met Maud van Braam van het Loket van Vrijwillige Inzet: mail: MvBraam@radaruitvoering.nl

Het belangstellingsformulier invullen kan ook. Klik hier