Europass: CV met vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk doe je voor een ander, maar óók voor jezelf.

De kennis en vaardigheden die je met het vrijwilligerswerk opdoet kan je vastleggen via het document Europass. Dit cv toont tijdens een sollicitatiegesprek welke werkervaring en competenties je hebt opgedaan gedurende het vrijwilligerswerk.

Het digitale EVC-document (Erkenning van Verworven Competenties) beschrijft overzichtelijk en objectief jouw competenties. Het invullen van dit document kan op verschillende manieren gebeuren. Het Loket Vrijwillige Inzet & Sociale Activering kan je daar met alle plezier meer informatie over geven.

Met het werken aan dit document word je als vrijwilliger bewuster van jouw eigen kwaliteiten waarmee je jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroot!

Het Europass-document geeft informatie over:

  • de organisatie waarvoor de vrijwilliger actief is
  • het soort werk dat de vrijwilliger verricht
  • de periode waarin het vrijwilligerswerk plaatsvindt
  • de kennis, competenties en vaardigheden die de vrijwilliger heeft opgedaan

Voor organisaties

Vrijwilligers zijn belangrijk. Wanneer er niet voldoende vrijwilligers zijn komt de bestaansrecht van menig organisatie of voortgang van een maatschappelijk initiatief in gevaar. Als de organisatie mee wilt werken aan het invullen van het EVC-document van Europass, toont deze organisatie dat zij het werk van de vrijwilliger serieus neemt en wilt investeren in hun loopbaan. Het biedt tevens kansen om andere -vaak jongere- vrijwilligers binnen te halen.

Zie dit document ook als een cadeautje aan de vrijwilliger. Niets is mooier om erkenning te krijgen in de verworven competenties, die vastgelegd staan als een referentie.  Steeds meer bedrijven vragen om een Europass-cv.

Organisaties die belangstelling hebben om vrijwilligers het EVC-Europass document aan te bieden, kunnen contact opnemen met Maud van Braam van het Loket Vrijwillige Inzet: mail: MvBraam@radaruitvoering.nl

Het belangstellingsformulier invullen kan ook. klik hier.