Verklaring Omtrent Gedrag

Aanvragen V.O.G. gratis voor vrijwilligers

Niet alleen voor werknemers in het reguliere werk kan er gevraagd worden om een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.), ook in het vrijwilligerswerk is het steeds gangbaarder van de nieuwe vrijwilliger een V.O.G. te verlangen.

Vrijwilligers uit de gemeente Rheden kunnen een V.O.G. gratis aanvragen.

Waarom een V.O.G.

Een V.O.G. wordt vooral gevraagd wanneer het gaat om een functie waarbij wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens over bijvoorbeeld personen, geld of goederen, maar ook wanneer de vrijwilliger zich inzet voor of met kwetsbare personen.

Met een V.O.G. toont de vrijwilliger aan de (aanstaande) organisatie waarvoor hij/zij zich wilt inzetten of hij/zij geen strafverleden heeft. Als er geen bezwaren zijn wordt de verklaring afgegeven waarop vermeld staat dat er 'van bezwaren niets is gebleken'. Eventuele justitiële gegevens worden nooit verstrekt aan de vrijwilligersorganisatie.

Hoe vraag je een V.O.G. aan

De vrijwilligersorganisatie overhandigt de vrijwilliger het aanvraagformulier waarop de organisatie al zelf heeft aangegeven wat het doel van de aanvraag is. De overige (persoonlijke) gegevens vult de vrijwilliger in. De vrijwilliger overhandigt het ingevulde en ondertekend formulier aan het loket op het gemeentehuis of bij de servicebureaus in Dieren of Velp. Een geldig legitimatiebewijs is daarbij nodig. De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld bij het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag) en stuurt vervolgens de verklaring naar het huisadres van de vrijwilliger. Deze procedure neemt maximaal vier weken in beslag.

Het COVOG beslist namens de Ministerie van Justitie of de vrijwilliger een V.O.G. krijgt. Bij een eventuele beoordeling of een openstaande zaak maakt COVOG een afweging tussen de aard van het delict en de reden van de aanvraag.

 

Het aanvraagformulier is ook te downloaden via www.rheden.nl Het Loket Vrijwillige Inzet & Sociale Activering kan organisaties tevens dit formulier aanbieden.