ANBI en SBBI - organisaties

Voordelen van een ANBI en SBBI-status

Vrijwilligerswerk en een uitkering gaan niet altijd goed samen. Het UWV en gemeenten stellen diverse voorwaarden en regels op om als uitkeringsgerechtigde toestemming te krijgen vrijwilligerswerk te verrichten.

Voor de regels en voorwaarden, klik hier

Tevens is het handig om als organisatie er bewust van te zijn dat het hebben van een ANBI of een SBBI-status, het voor vrijwilligers met een uitkering vaak eenvoudiger is om toestemming te krijgen om als vrijwilliger voor uw organisatie aan de slag te mogen gaan. Bovendien hebben beide statussen ook eigen regels op belastinggebied, die mogelijk interessant kunnen zijn voor uw organisatie.

 

Wat is een ANBI- instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en hoe kan uw organisatie deze status krijgen?    klik hier

Wat is een SBBI-instelling (Sociaal Belang Behartigende Instelling) en hoe kan uw organisatie deze status krijgen?   klik hier

 

De meeste organisaties hebben de SBBI-status. Die sportclubs, speeltuinen, ouderverenigingen, dorpshuizen, etc werken - volgens de overheid- vooral voor de eigen leden.

De vele ANBI's, waaronder veel goede doelen, hebben een algemeen belang.