Belastingvoordeel bij vrijwilligerswerk

Veel mensen in Nederland doen vrijwilligerswerk. De overheid vindt dit ook erg belangrijk en probeert dit te stimuleren. Eén van de manieren waarop zij dat doen is met belastingvoordeel bij vrijwilligerswerk.

Doe jij vrijwilligerswerk voor een goed doel of andere instelling die bij de belastingdienst geregistreerd staat als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Dan kun je, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, een bepaald bedrag aftrekken van de belasting aftrekken als een gewone gift.

Voor meer informatie:

  • Wat is een ANBI instelling. klik hier
  • Voorwaarden belastingvoordeel bij vrijwilligerswerk.  klik hier