Nieuwsbrief

Het Loket Vrijwillige Inzet streeft er naar om regelmatig nieuwsbrieven uit te brengen, waardoor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op de hoogte blijven van het aanbod.