Rechten en plichten

Vrijwilligerswerk doe je als je het zelf wilt, maar je maakt wel afspraken

Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Het is goed hierover van tevoren duidelijke afspraken te maken met de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen.

Maak goede afspraken over:

  • de inhoud van het werk
  • werktijden en het aantal uren dat u werkt
  • begeleiding en scholing
  • verzekering
  • onkostenvergoeding

Onkostenvergoeding

Ook als vrijwilliger maak je soms onkosten bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan reis- en telefoonkosten. Organisaties zijn niet verplicht een onkostenvergoeding te betalen. Spreek af met de organisatie die dit wel doen, welke onkosten vergoed kunnen worden. Sommige organisaties vergoeden alleen de reiskosten, andere geven een vast bedrag per keer dat je komt werken. Let er op dat je niet meer dan het wettelijke toegestane bedrag volgens de Belangstingdienst aan onkostenvergoeding ontvangt. Indien je een uitkering ontvangt, dan geldt een andere maximum aan onkostenvergoeding.

De overheid heeft bepaald dat een onkostenvergoeding van maximaal 150 euro per maand, tot een maximum van 1.500 euro per jaar per vrijwilliger niet hoeft te worden verantwoord. Dus over dit bedrag hoeft geen belasting te worden betaald. Bovendien mag een vrijwilliger niet meer dan 4,50 euro per uur ontvangen en jongeren tot 23 jaar 2,50 euro per uur. Let ook op met de vergoedingen in natura.

Uitkeringsgerechtigden mogen een lager bedrag aan vrijwilligersvergoedingen ontvangen. Voor hen gelden de maximale vergoedingen van 95 euro per maand en maxiaal 764 per jaar.

Voor meer informatie en voorwaarden: klik hier.

Verzekering

Het is belangrijk om tijdens het vrijwilligerswerk goed verzekerd te zijn. Er kan immers van alles gebeuren. Veel organisaties hebben voor hun vrijwilligers een WA-verzekering afgesloten. Tevens heeft de gemeente Rheden een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten voor alle Rhedense vrijwilligers, ongeacht waar zij vrijwilligerswerk doen. Deze verzekering is een aanvulling op de persoonlijke verzekering van de vrijwilliger.

Voor meer informatie en voorwaarden: klik hier.