E-training Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

 

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA) heeft gevolgd, op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een (sport)kantine.

Barvrijwilligers zijn verplicht aan te kunnen tonen dat zij op de hoogte zijn met de regelgeving omtrent het verantwoord alcoholschenken.

Met de gratis training op internet kunnen barvrijwilligers een officieel certificaat behalen. De test behelst twintig vragen. Bij het succesvol afronden van de test ontvangt de barvrijwilliger het certificaat via zijn/haar mailbox.

Het certificaat van de barvrijwilliger behoort in de kantine aanwezig te zijn.

De cursus is te vinden op www.vrijwilligerswerkacademie.nl