Behouden van vrijwilligers

Vrijwilligers geworven, hoe behoud je ze?

Tips:

 • Bied structuur. Geef een duidelijke taakomschrijving.
 • Blijf oog houden voor het talent van de vrijwilliger. Ook het talent wat hij/zij ontwikkelt.
 • Sta open voor scholingswensen. 
 • Wees flexibel richting de vrijwilliger.
 • Zorg voor betrokkenheid vanuit de organisatie, zoals vast aanspreekpunt.
 • Toon regelmatig uw waardering, zoals etentje, waardebon, attentie met Pasen, Kerst & Sinterklaas. Ook een kaartje doet wonderen.
 • Zorg, indien mogelijk, voor vergoeding van in ieder geval de daadwerkelijk gemaakte kosten.
 • Neem de tijd voor de vrijwilliger. Niet alleen tijdens de inwerkperiode ook tussentijdse belangstelling naar ervaringen en zelfs bij het uiteindelijke afscheid nemen.  
 • Blijf oog houden voor zijn/haar motivatie en behoefte. Is nieuwe uitdaging of een cursus wenselijk. 
 • Registreer zijn opgedane competenties in het vrijwilligerswerk in een vrijwilligerspaspoort, zoals EVC of Europass. Bied daarin tevens groei-/ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Geef de vrijwilliger de juiste informatie die nodig is om het vrijwilligerswerk goed te kunnen blijven doen.
 • Bied de vrijwilliger voldoende informatie over de organisatie zodat hij/ zij zich betrokken blijft voelen.
 • Zorg voor een goed georganiseerde organisatie met een duidelijk vrijwilligersbeleid.
 • Laat de vrijwilliger meedenken over de organisatie.
 • Zorg voor een zorgvuldige beëindiging. Het laatste contact met de organisatie blijft een vrijwilliger lang bij. Verloopt een afscheid op positieve wijze, dan komt dit ten goede aan het imago van de organisatie.