Wat is vrijwilligerswerk

'Het werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.'

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk dat je doet bij een maatschappelijke organisatie, een organisatie die niet commercieel is. Dat zijn stichtingen, buurtinitiatieven en instellingen. Je levert als vrijwilliger een bijdrage aan een maatschappelijk doel dat jij belangrijk vindt, zoals een schoner mileu, een activiteit in de buurt, het welzijn van senioren, het sportplezier van kinderen.

Enkele kenmerken van vrijwilligerswerk:

  • het is onbetaald
  • het is niet verplicht
  • het komt ten goede van anderen of de samenleving
  • er is een zekere mate van organisatie
  • het is niet concurrerent met betaald werk
  • het beslaat niet meer dan 20 uur per week
  • vrijwilligerswerk is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend

Vrijwilligerswerk kan in het algemeen belang of in een specifiek maatschappelijk belang zijn, maar daarnaast bestaat ook clubbelang of persoonlijk belang, of dat van een cliënt of patiënt.

Vrijwilligerswerk wordt door veel vrijwilligers niet als werk gezien, maar wel als verantwoordelijkheid. Voor sommige vrijwilligers geldt vrijwilligerswerk als een officiële functie, voor anderen is het ad hoc of eenmalig.

Vrijwilligerswerk wordt verricht voor een organisatie zonder winstoogmerk.