Vrijwilligerswerk en een uitkering

Vrijwilligerswerk mag niet betaalde arbeid verdringen.

Vrijwilligerswerk en een uitkering kan dat dan wel samen? Ja, vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een goede manier om sociale contacten te onderhouden. Maar het vrijwilligerswerk mag je niet belemmeren in het zoeken naar betaald werk. Vrijwilligerswerk mag tevens re-integratie niet tegengaan. Let op: niet alle werk is vrijwilligerswerk. Het UWV moet altijd beoordelen of het werk dat je als vrijwilliger gaat doen vrijwilligerswerk is. Geef het dus altijd door. 

In het voorjaar van 2014 laaide de discussie over vrijwilligerswerk en het UWV op. Deze discussie heeft er toe geleid dat minister Asscher van Sociale Zaken versoepeling voorstelt van de regels zodat het gemakkelijker wordt voor mensen met een WW-uitkering vrijwilligerswerk te doen. Om van dit voorstel een regeling te maken gaat nog wel enige tijd vergen.

Wat is vrijwilligerswerk volgens het UWV?

Vrijwilligerswerk is werk:

  • waarvoor je niet betaald krijgt (op een onkostenvergoeding na) en waarvoor je ook geen betaling kunt verwachten;
  • dat je doet voor een maatschappelijke organisatie. Organisaties die voor hun activiteiten voor een groot deel afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers;
  • dat jij of een ander niet eerder voor loon deed.

Geldt dit niet voor het werk dat je doet? Dan is het geen vrijwilligerswerk. Voor het UWV ben je dan niet bezig als vrijwilliger. Dit heeft gevolgen voor jouw uitkering. Om problemen te voorkomen met jouw uitkering: vraag altijd vooraf bij het UWV of het werk wat je wilt gaan doen vrijwilligerswerk is. Het Loket Vrijwillige Inzet & Sociale Activering kan je van tevoren met alle plezier helpen bij het formuleren van de vraag, waarbij op een zo goed mogelijke wijze het vrijwilligerswerk omschreven kan worden.

Voor meer informatie en voorwaarden: klik hier