MWMW

STICHTING MEERWAARDE MAAS EN WAAL

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we over 20 jaar nog steeds mooi wonen? Op welke manier kunnen we voorzieningen behouden? Hoe binden we de jeugd aan de regio?

Op deze en andere vragen wil Stichting Meerwaarde Maas en Waal een antwoord vinden.

Samenwerking en verbondenheid
Kenmerkend voor Maas en Waal zijn de uitgebreide landschappen en authentieke boerderijen. Tussen de twee grote rivieren bevinden zich veel karakteristieke dorpjes waarvan de inwoners zich sterk verbonden voelen met elkaar. Waarom zouden we deze verbondenheid beperken tot ons eigen dorp? Door de krachten te bundelen creëren we samen een betere leefbaarheid in heel Maas en Waal, voor nu en in de toekomst.

Het ideaalbeeld is een succesvolle samenwerking tussen de verschillende dorpskernen. Om dit te vewezenlijken zijn de inwoners van Maas en Waal onmisbaar, net als de verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Stichting MWMW versterkt het 'wij-gevoel' in Maas en Waal door:

  • de samenwerking tussen ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties en/of verenigingen te bevorderen
  • projecten als Vraag en Aanbod, Beursvloer en MVO-award te realiseren
  • te bemiddelen bij de uitwisseling van kennis, hulp en materiaal aan de hand van verschillende projecten
  • de samenwerking aan te gaan met vergelijkbare maatschappelijke initiatieven binnen Maas en Waal
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren, zodat bedrijven betrokken raken bij leefbaarheid
  • verenigingen en stichtingen te ondersteunen, onder andere door het geven van workshops
  • nieuwe verbindingen te leggen tussen de inwoners van Maas en Waal door het organiseren van Maas en Waal in dialoog

Meer informatie over MWMW kunt u vinden op onderstaande site:

www.meerwaardemaasenwaal.nl