Rechten en plichten voor vrijwilligers

Rechten en plichten voor vrijwilligers


Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Het is goed om hierover van te voren duidelijke afspraken te maken met de organisatie waar u vrijwilligerswerk gaat doen. Maak goede afspraken over:

  • de inhoud van het werk
  • werktijden en het aantal uren dat u werkt
  • begeleiding en scholing
  • verzekering
  • onkostenvergoeding

Wij raden aan om de gemaakte afspraken vast te leggen in een Vrijwilligersovereenkomst.