Uitkering

Vrijwilligerswerk kan een goede stap zijn om werkervaring en nieuwe contacten op te doen en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het kan zelfs de kans op een baan vergroten. Als iemand een WW uitkering krijgt, mag diegene vrijwilligerswerk doen. Echter mag het de re-integratie van iemand niet in de weg staan. De vrijwilliger moet zich aan een aantal regels houden, anders kan het invloed hebben op de hoogte van de uitkering;

  • De vrijwilliger geeft door aan het UWV dat hij/zij vrijwilligerswerk doet.
  • Het vrijwilligerswerk was niet voorheen een betaalde baan en wordt ook niet elders betaald uitgevoerd.
  • De vrijwilliger blijft beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Krijgt iemand een betaald werk aangeboden, dan moet degene dit accepteren, ook als dit betekent dat hij/zij moet stoppen met vrijwilligerswerk.
  • De vrijwilliger krijgt niet betaald (op een max. vrijwilligersvergoeding na).
  • Vrijwilligerswerk wordt gedaan voor een maatschappelijke organisatie (dus geen commerciële instelling).
  • Verder is vrijwilligerswerk geen sollicitatieactiviteit. De vrijwilliger houdt sollicitatieplicht. De vrijwilliger kan met de werkcoach overleggen over (tijdelijke) ontheffing hiervan.

Wanneer iemand met een WW uitkering vrijwilligerswerk wil doen, vraagt hij/zij goedkeuring aan het UWV. Daarnaast moet de vrijwilliger en de organisatie waar het vrijwilligerswerk gedaan wordt een meldingsformulier invullen.
Het doen van vrijwilligerswerk heeft geen consequenties voor de hoogte van de uitkering, indien er maximaal 20 uur per week vrijwilligerswerk wordt gedaan en een eventuele vergoeding niet hoger is dan de wettelijk bepaalde onbelastbare vergoeding.

Contact 

Lees ook de informatie op de website van het UWV.