Tegenprestatie RSD

 Tegenprestatieregeling RSD

De RSD kan vanaf 1 januari 2015 van degenen die een bijstandsuitkering  ontvangt, vragen dat zij een tegenprestatie  leveren. Dit houdt in dat zij naar vermogen onbetaalde maatschappelijk nuttige werkzaamheden verrichten.

  • ‘Naar vermogen’ betekent: Er wordt rekening gehouden met uw fysieke en psychische mogelijkheden
  • ‘Onbetaalde maatschappelijk nuttige werkzaamheden’:  vrijwilligerswerk / mantelzorg

Waar moet de Tegenprestatie aan voldoen?

  • tenminste 2 uur per week, 3 maanden per jaar vrijwilligerswerk verrichten

Wanneer hoeft u geen Tegenprestatie te verrichten?

  • u doet al voldoende vrijwilligerswerk
  • u verricht mantelzorg
  • u neemt deel aan een re-integratietraject
  • u werkt parttime

Hoe komt u aan vrijwilligerswerk?

  • u zoekt dit zelf
  • u wordt verwezen naar een welzijnsorganisatie

Om actief bezig te blijven heeft de RSD ook een aantal projecten waar uitkeringsgerechtigden, met behoud van uitkering, aan de slag kunnen. Of u kunt werkervaring opdoen op een werkervaringsplaats.

De periode waarin de werkzaamheden worden verricht wordt afgestemd met u, met uw klantmanager en met de organisatie. Uw plan van aanpak is de rode draad om terug te keren op de arbeidsmarkt. Deze projecten bieden u de mogelijkheid om uw doelen te behalen.

Moet u voor dit traject reiskosten maken voor reizen die meer dan 10 kilometer bedragen, of heeft u andere kosten die te maken hebben met uw re-integratietraject? Neem dan contact op met uw klantmanager werk en activering. Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding. U kunt dan gebruik maken van het declaratieformulier re-integratie kosten.

Verkort inlichtingenformulier aanvraag premie vrijwilligerswerk op grond van de re-integratieverordening Participatiewet-uitkering Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD)

Declaratieformulier re-integratie reiskosten