Vacatures

Zoekopties wissen

Tip Maatschappelijk begeleider (Coach Vestiging)

VluchtelingenWerk Oost-Nederland

In iedere gemeente in Nederland wonen vluchtelingen. Mensen die vanwege oorlog of vervolging hun familie, vrienden en bezit moesten achterlaten. Na een periode van onzekerheid hebben zij een verblijfsvergunning gekregen en mogen ze zich in een stad of dorp vestigen. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk ondersteunen hen in het proces naar zelfredzaamheid en bij het integreren en participeren in de Nederlandse samenleving.

Sector
Goede Doelen en Belangen

Tip Huiscoach

VluchtelingenWerk Oost-Nederland

Vluchtelingen hebben vanwege oorlog of vervolging hun familie, vrienden en bezit moeten achterlaten. Na een periode van onzekerheid hebben zij een verblijfsvergunning gekregen en mogen ze zich in een stad of dorp vestigen. VluchtelingenWerk is in Rijnwaarden op zoek naar vrijwilligers die vluchtelingen in de eerste periode sociale en praktische ondersteuning willen bieden in en rondom het huis.

Sector
Goede Doelen en Belangen

Tip Gastvrouw/heer " Vergroot je netwerk"

Caleidoz Welzijn, Mantelzorgondersteuning

Met een andere vrijwilliger vul je een deel van het programma in.matchen van mensen met dezelfde interesses. Dat zijn ouderen met geen/ klein sociaal netwerk. Jij helpt hen contact te leggen. Het doel is dat zij zelfstandig hun weg vinden. Een wekelijks kopje koffie, wandeling, een kook-of -boekenclub. Het andere deel van de middag wordt tijdelijk ingevuld door het Rode Kruis met thema zelfredzaamheid. De activiteit is elke 1e zaterdagmiddag van de maand op de Hooge Bongert, Zevenaar.

Sector
Zorg en Welzijn

Tip Taalmaatje

Caleidoz afd. Volwassenen en Nieuwkomers

Verbeteren van de spreekvaardigheid van het Nederlands van anderstalige inwoners van Zevenaar door samen te spreken en activiteiten te ondernemen (bijvoorbeeld markt- en bibliotheekbezoek). Ook het kennismaken met, begeleiden naar en samen uitvoeren van vrijwilligerswerk kan onderdeel zijn.

Sector
Onderwijs, educatie en voorlichting

Tip Gastheer/-vrouw Hospice de Hazelaar

Liemerije

Als gastheer/-vrouw maakt u het verblijf zo aangenaam mogelijk maken voor degenen die in de hospice hun laatste levensfase doorbrengen.

Sector
Hulpverlening

Tip Vrijwilliger winkel Liemerije Zevenaar

Liemerije

In de winkel van Liemerije komen medewerkers de boodschappen voor hun afdeling halen. Men zoekt een winkelmedewerk(st)er, die o.a. de winkelvoorraad aanvult en kassawerkzaamheden verricht. De werkdag is op dinsdag van 9.00 tot 14.00 uur. Het is wellicht voor enkele maanden, dus midddelbare scholieren kunnen zich ook melden.

Sector
Zorg en Welzijn

Tip Technicus bij Radio Mozaïek

Radio Mozaïek zieken- en ouderenomroep (Stichting)

Bedienen van apparatuur uitzendingen vanaf de studio, van 10.00 u -12.00 u of 20.00 u -22.00 u op werkdagen.
Mogelijk op locatie in een verzorgingshuis bij een "live radio uitzending".
Tevens bij de registratiewagen als we live streamen op locatie waar gefilmd word. Begeleiding aanwezig.

Sector
Media

Tip Procesbegeleider Dorpsontwikkelingsplan

Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland

Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK) heeft de afgelopen jaren meer dan zeventig dorpen/wijken ondersteund bij het maken van een dorpsplan. De procesbegeleiders die dit vanuit DKK hebben gedaan vinden dit een bijzondere ervaring. DKK is op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers om het team van procesbegeleiders uit te breiden.

Sector
Bewonersinitiatieven

Tip Bezoekvrijwilliger bij chronisch zieken

Caleidoz Welzijn, Mantelzorgondersteuning

Bezoekjes afleggen bij thuiswonende chronisch zieken of dementerenden om de mantelzorger enkele uren per week te ontlasten in Zevenaar, lathum , Giesbeek of Angerlo.

Sector
Zorg en Welzijn

Tip Maaltijdbezorger Caleidoz

CALEIDOZ Welzijn Zevenaar, cluster Diensten

Tijdelijke een à  twee keer per maand vriesvers maaltijden bezorgen in de gemeente Zevenaar op donderdagochtend met eigen vervoer (tegen kilometervergoeding).

Sector
Goede Doelen en Belangen

Tip Begeleider scootmobieltour Caleidoz

CALEIDOZ Welzijn Zevenaar, cluster Activiteiten

Op de fiets begeleiden van een tiental scootmobielrijders gedurende een tour van 20 à 25 km in de omgeving van Zevenaar.

Sector
Sport en Recreatie

Tip Coördinator Buurtbus

Buurtbusvereniging Rijnwaarden

Coördineren van alle voorkomende chauffeursdiensten, o.a. vervanging regelen bij overmacht,ziekte, storingen, rittenlijst bijhouden, vragen chauffeurs doorspelen naar het bestuur, contact houden met de technische afdeling van conexxion ,bij slechte weersomstandigheden beslissen of ritten gestaakt worden.

Sector
Hobby en Vrije Tijd

Tip Schilder

Driestroomhuis Didam

Ondersteuning in de schilderwerkzaamheden binnen en buiten van het gezinshuis.

Sector
Zorg en Welzijn

Tip Medewerker formulierenbrigade

Formulierenbrigade Zevenaar

Het op huisbezoek gaan bij mensen met een laag inkomen. Doel is het verhogen van het inkomen.
Aan de hand van een controlelijst bepalen of er gebruik wordt gemaakt van alle regelingen. Ondersteuning bieden bij het invullen van eenvoudige aanvraagformulieren.
Volgen van een scholing voorafgaand aan de inzet.

Sector
Zorg en Welzijn

Tip Spelleider bij het kegelen

WoonZorgcentrum Pelgromhof

Het begeleiden van een groep senioren bij het kegelen, iedere donderdagmiddag van 14.30 uur tot 16.00 uur.

Sector
Sport en Recreatie

Tip Bestuurslid activiteiten

Zonnebloemafdeling Zevenaar/West

Het bestuurslid activiteiten organiseert en coördineert allerlei activiteiten voor de gasten van de Zonnebloem afdeling Zevenaar-West

Sector
Goede Doelen en Belangen

Tip Medewerker dagbesteding Caleidoz

Caleidoz Welzijn, afd. Dagbesteding

Activiteitenbegeleider ondersteunen bij alle taken van de dagopvang (o.a. ontvangen deelnemers, uitvoeren activiteiten, verzorgen koffie en thee). Werkdag: zaterdag.

Sector
Zorg en Welzijn

Tip Lesassistent vmbo voertuigtechniek

Liemers College

In de lessen mobiliteit (die gesplitst zijn in Voertuigtechniek en Transport & Logistiek) de docenten assisteren. Locatie: Liemers College Vestersbos. Het gaat er m.n. om de leerlingen te helpen bij de verschillende apparaten. Liefst iemand uit de praktijk (bijv. een oud-monteur).

Sector
Onderwijs, educatie en voorlichting