Aanvragen VOG

Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen kunnen gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Dit maakt het voor vrijwilligers en organisaties makkelijker om hun belangrijke werk te doen. 

De bestaande regeling uit 2015 was alleen van toepassing op vrijwilligers die werkzaam zijn bij vrijwilligersorganisaties die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. Organisaties kunnen de gratis VOG voortaan aanvragen voor alle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Of wanneer sprake is van een kwetsbare situatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld mensen die zorg vragen en aan wie zorg wordt verleend, ouderen en mensen met schulden, maar ook leerlingen op scholen, (top)sporters en mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking. Vrijwilligers kunnen een gratis VOG aanvragen als hun organisatie zich heeft aangemeld voor de regeling. 

Organisaties kunnen zich via de website Gratisvog.nl aanmelden als Gratis VOG-organisatie. Vervolgens kunnen zij een digitaal formulier invullen.