Vrijwilligers en WW

Nieuwe regels vrijwilligerswerk voor mensen met WW

Wie een WW-uitkering ontvangt, heeft vanaf 1 januari 2019 meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Dan kunnen mensen met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren. Daardoor kunnen zij straks bijvoorbeeld als vrijwilliger helpen bij sportverenigingen of autorijden voor lokale buurtbusverenigingen. 

Hiervoor konden mensen (deels) gekort worden op hun WW-uitkering als zij vrijwilligerswerk willen doen bij organisaties zonder ANBI*-of SBBI-status**. Zelfs als die organisaties geen commerciële doeleinden hebben. Dat gaat straks veranderen, waardoor bijvoorbeeld ook lokale buurtinitiatieven en vakbonden in aanmerking komen voor vrijwilligerswerk met behoud van WW.

UWV blijft controleren of het vrijwilligerswerk geen betaald werk verdringt van de arbeidsmarkt. Het vrijwilligerswerk mag niet eerder zijn verricht door betaalde krachten, er mag het afgelopen jaar geen vacature voor een betaalde functie voor zijn geweest en er mag geen te hoge vergoeding tegenover staan.

U kunt de officiële bekendmaking lezen in de online Staatscourant.

 *Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst bepaalt of een organisatie een ANBI is. Een organisatie die als doel heeft de samenleving te verbeteren, kan van de Belastingdienst de ANBI-status krijgen. Denk bij ANBI’s aan kerken, goede doelen en musea.

**Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Dat is een organisatie die er in de eerste plaats is voor haar eigen leden, maar ook maatschappelijke waarde heeft. Zo’n organisatie moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om een SBBI te zijn. Voorbeelden van SBBI’s zijn: sportclubs, wijkverenigingen en zangkoren.